Overheid in Drenthe

30 december 2011
De onderzoeksresultaten van het onderzoek onder alle portefeuillehouders Financiën van alle gemeenten:
 

Uit een uitgebreid onderzoek onder alle portefeuillehouders gemeente Financiën blijkt dat 32% van de gemeentelijke portefeuillehouders verwacht dat er een moment komt, waarop men de taakstellingen van het rijk niet meer wil uitvoeren. 

37% denkt dat dit punt niet bereikt zal worden en 31% weet het niet. 20% van de portefeuillehouders zegt dat er een punt komt, waarop de bezuinigingen niet meer verantwoord kunnen worden ten opzichte van de burger. 26% antwoordt hierop dat dit nog niet is aangebroken, maar sluiten dit moment niet uit. 35% verwacht dat dit punt niet bereikt zal worden en gaat ervan uit dat men erin slaagt om de doorgevoerde bezuinigingen richting burger te kunnen verantwoorden.   
-Overheidspanel / wethoudersonderzoek


Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht TOP-onderzoek (5): Point of no return in zicht bij portefeuillehouders FinanciŽn gemeenten (422,47 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Bijlage Persbericht TOP-onderzoek (5): Onderzoeksresultaten (331,59 KB)